Velkommen til Foreningen Biogasbranchen

Foreningen Biogasbranchen er stiftet den 28. marts 2017 ved sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg.

Foreningen Biogasbranchen arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund gennem omdannelse af husdyrgødning, restprodukter fra industri og husholdninger samt andre organiske restprodukter og biomasser til klimavenlig vedvarende energi og gødning til sikring af den fremtidige energi- og fødevareforsyning.

 
Generalforsamling 2018
Biogasbranchen afholder ordinær generalforsamling den 13. marts 2018 kl. 10.00-12.00

Bestyrelse
Biogasbranchens første bestyrelse blev valgt på den stiftende generalforsamling den 28. marts 2017.  
Biogasanlæg i det åbne land
Naturstyrelsen har udarbejdet et designværktøj til biogasanlæg, så de kan indpasses i det åbne land.

Branchedeklarering for bionaturgas
Ny branchedeklarering giver bedre viden om bionaturgas