Velkommen til Foreningen Biogasbranchen

Foreningen Biogasbranchen er stiftet den 28. marts 2017 ved sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg.

Foreningen Biogasbranchen arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund gennem omdannelse af husdyrgødning, restprodukter fra industri og husholdninger samt andre organiske restprodukter og biomasser til klimavenlig vedvarende energi og gødning til sikring af den fremtidige energi- og fødevareforsyning.

 
04.05Biogas holder hus med arealet

Den 3. maj 2017 præsenterede Fonden Teknologirådet på en konference på Christiansborg en rapport om, hvordan man via bl.a. biogas kan forebygge vi i 2050 har brug for at udnytte Danmarks areal med 140 pct.


Generalforsamling 2017
Brancheforeningen for Biogas afholder ordinær generalforsamling den 7. marts 2017 kl. 10.00-12.00

Bestyrelse
Biogasbranchens første bestyrelse blev valgt på den stiftende generalforsamling den 28. marts 2017.  
Biogasanlæg i det åbne land
Naturstyrelsen har udarbejdet et designværktøj til biogasanlæg, så de kan indpasses i det åbne land.

Nordic Biogas Conference
Nordic Biogas Conference 2016 blev afholdt på den gasdrevne færge Viking Grace, der sejler mellem Stockholm og Turku i Finland den 7.-9. september 2016. Næste Nordic Biogas Conference afholdes i Sverige i 2018.