Velkommen til Brancheforeningen for Biogas

Brancheforeningen arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund gennem omdannelse af husdyrgødning, restprodukter fra industri og husholdninger samt andre organiske restprodukter og biomasser til klimavenlig vedvarende energi og gødning til sikring af den fremtidige energi- og fødevareforsyning.

 
06.12Generalforsamling 2017

Brancheforeningen for Biogas afholder ordinær generalforsamling den 7. marts 2017 kl. 10.00-12.00


Generalforsamling 2017
Brancheforeningen for Biogas afholder ordinær generalforsamling den 7. marts 2017 kl. 10.00-12.00

Brancheforeningens bestyrelse
Ny bestyrelse valgt på Generalforsamling 2015.  
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen udarbejder designværktøj til biogasanlæg, så de indpasses i det åbne land.

Nordic Biogas Conference 2016
Nordic Biogas Conference 2016 afholdes på Viking Grace, Stockholm - Turku - Excursions i Finland den 7.-9. september 2016.