Foreningen Biogasbranchen
Axeltorv 3, 1609 København V
Tlf.: 3339 4267, E-mail: biogas@biogas.dk

                                            

                                         

Sekretariatsleder 
Bruno Sander Nielsen
T: 3339 4267
M: 2724 5967
E: bsn@biogas.dk

Analytiker
Marianne Tjørning
T: 3339 4209
M: 2247 9616
E: mt@biogas.dk

Sekretær
Belinda Stummann
T: 3339 4271 

E: bs@biogas.dk