I forlængelse af Generalforsamlingen i Foreningen den 13. marts 2018 i Vingsted Centret afholdes en temadag med fokus på udfordringer og muligheder med den nye fosforregulering, branchens indsats for at minimere metantab samt forventninger og indspil til det kommende energiforlig.

Se mere i programmet og tilmelding til Belinda Stummann (bs@biogas.dk) senest den 7. marts 2018.

Præsentationerne vil blive lagt på denne hjemmeside.