Velkommen til Foreningen Biogasbranchen

Foreningen Biogasbranchen er stiftet den 28. marts 2017 ved sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg.

Foreningen Biogasbranchen arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund gennem omdannelse af husdyrgødning, restprodukter fra industri og husholdninger samt andre organiske restprodukter og biomasser til klimavenlig vedvarende energi og gødning til sikring af den fremtidige energi- og fødevareforsyning.

 
27.12Politikere overser effektivt og billigt klimaredskab

Klimagasserne fra den tunge transport kan reduceres markant uden meromkostninger for staten. Men biogas bliver overset af politikerne fordi der er flere stemmer i el-biler.


Generalforsamling 2019
Biogasbranchen afholder ordinær generalforsamling den 18. marts 2019

Bestyrelse
Biogasbranchen valgte ny bestyrelse på den første ordinære general- forsamling den 13. marts 2018.  
Biogasanlæg i det åbne land
Naturstyrelsen har udarbejdet et designværktøj til biogasanlæg, så de kan indpasses i det åbne land.

Branchedeklarering for bionaturgas
Ny branchedeklarering giver bedre viden om bionaturgas