Energistyrelsen
  Øverste energimyndighed i Danmark. Yder vejledning til biogasprojekter. Energistyrelsen administrerer endvidere forsknings- og udviklingsaktiviteter på energiområdet, herunder specielt EUDP-programmet. Sekretariat for Biogas Task Force, der var etableret som en del af energiforliget fra 2012 og som har udarbejdet en lang række rapporter og analyser om biogas.

  Energinet
  Energinet.dk er ejet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og har det overordnede ansvar for at  opretholde den overordnede forsyningssikkerhed på el- og gasområdet på kort og lang sigt og for at udbygge den overordnede danske infrastruktur på el- og gasområdet. Energinet.dk administrerer tilskudsordninger til biogasproduktion samt en række forskningsprogrammer.

  Dansk Fagcenter for Biogas
  Fagcentret har bl.a. til formål at øge kompetenceniveauet gennem uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere, driftsledere og bestyrelser, der arbejder med biogas.

  FIB Forskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller
  FiB formidler forskningsresultater inden for bioenergi, brint og brændselsceller. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med de sidste nye forskningsresultater, ligesom der vil være nyt om konferencer og tilskudsordninger. Fire gange om året udkommer tidsskriftet FiB i en trykt og elektronisk udgave, og derudover udkommer der otte nyhedsbreve, som kun udsendes elektronisk. Gratis abonnement på tidsskrift og nyhedsbreve kan tegnes her.

  Bioenergimagasinet
  Bioenergimagasinet udkommer fem gange årligt med nyt om biogas og andre former for bioenergi.