Generalforsamling 2013
13.12
Brancheforeningen for Biogas afholder ordinær generalforsamling den 5. marts 2013 kl. 10 - 12.

Testcenter for grønne gasser
19.11
Klima- og energiminister Martin Lidegaard indviede den 15. november Testcenter for Grønne Gasser på Dansk Gasteknisk Center. Centret oprettes med støtte fra Green Lab ordningen.

Biogasuddannelse
14.10
Foreningen for Danske Biogasanlæg, Brancheforeningen for Biogas og Aarhus Maskinmesterskole har indgået aftale om en ny uddannelse, der skal sikre nuværende og fremtidige biogasanlæg dygtige medarbejdere.

Energiafgrøder i biogasanlæg
30.09
Forligskredsen bag energiforliget har den 26. september indgået en aftale, som udmønter tillægsbetænkningens bemyndigelse til at fastlægge grænser for anvendelsen af energiafgrøder i biogasanlæg.

Nordic Biogas Conference 2012
27.04
Over 500 deltagere til biogaskonference i Bella Centret arrangeret af Brancheforeningen for Biogas og Energinet.dk sammen med partnere fra de øvrige nordiske lande

Ministerbesøg paa Hashøj Biogas
02.04
Brancheforeningen for Biogas havde den 30. marts inviteret fødevareminister Mette Gjerskov på besøg på Hashøj Biogas

Ansøgningsfrist for anlægstilskud
30.03
NaturErhvervstyrelsen offentliggjorde den 29. marts 2012 den nye bekendtgørelse om tilskud til etablering af biogasanlæg med ansøgningsfrist den 15. august 2012.

Ny energiaftale
23.03
Regeringen indgår bredt energiforlig der også satser på biogas

Ny bestyrelse i Brancheforeningen for Biogas
19.03
Ny bestyrelse i Brancheforeningen for Biogas

Oplæg fra temadag 13 marts 2012
14.03
Brancheforeningen afholdt temadag den 13. marts 2012 i forlængelse af Generalforsamling.

Alternative drivmidler
08.03
Energistyrelsen udpeger biogas som et samfundsøkonomisk attraktivt alternativ til benzin og diesel

Generalforsamling 2012
20.02
Brancheforeningen for Biogas afholder Generalforsamling med efterfølgende temadag den 13. marts 2012.

Udviklingsprojekt skal give flotte biogasanlæg i det åbne land
19.02
Naturstyrelsen udarbejder designværktøj til biogasanlæg, så de indpasses i det åbne land

Nordic Biogas Conference 2012
15.02
Nordic Biogas Conference 2014 blev afholdt i Reykjavik på Island den 27. - 29. august 2014. NBC 2016 afholdes af den finske biogasforening den 7. - 10. september 2016

Regeringens oplæg til energiforhandlingerne
15.02
Klima, energi og bygningsminister Martin Lidegaard præsenterede den 25. november 2011 regeringens energipolitiske oplæg Vores Energi.

Brancheforeningen lancerer ny hjemmeside
15.02
Brancheforeningen er igen på nettet.

Biogaspjece fra Naturstyrelsen
10.02
Naturstyrelsen udgav i december 2011 en pjece om planlægning af biogasfællesanlæg.