08.03

Energistyrelsen udpeger biogas som et samfundsøkonomisk attraktivt alternativ til benzin og diesel

Energistyrelsen har offentliggjort et opdateret katalog over alternative drivmidler. Analysen peger på, at frem mod 2020 er biogas sammen med naturgas og el samfundsøkonomisk attraktive alternativer til benzin og diesel. Rapporten peger endvidere på, at biogas giver væsentlige reduktioner i udslippet af drivhusgasser, idet biogas produceret fra husdyrgødning giver et negativt udslip af drivhusgasser.

Læs hele rapporten her.