30.03

NaturErhvervstyrelsen offentliggjorde den 29. marts 2012 den nye bekendtgørelse om tilskud til etablering af biogasanlæg med ansøgningsfrist den 15. august 2012.

NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort den nye tilskudsbekendtgørelse for anlægstilskud til biogasanlæg. I henhold til den netop indgåede energiaftale forhøjes anlægstilskuddet fra 20 til 30 pct. i 2012, hvor de ikke-forbrugte midler fra Grøn Vækst puljen på 300 mill. kr. i perioden 2010 til 2012 kan udbydes.
Læs mere her