10.02

Naturstyrelsen udgav i december 2011 en pjece om planlægning af biogasfællesanlæg.

Pjecen i serien Apropos beskriver de positive effekter, der er ved at etablere biogasalæg samt de planlægningsmæssige overvejelser og hensyn. Kommunerne skal med den seneste ændring af Planloven planlægge for fælles biogasanlæg.

Pjecen kan læses på og downloades fra Naturstyrelsens biogashjemmeside. Den kan endvidere bestilles til brug ved for eksempel borgermøder hos Naturstyrelsens Biogassekretariat, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.