14.10

Foreningen for Danske Biogasanlæg, Brancheforeningen for Biogas og Aarhus Maskinmesterskole har indgået aftale om en ny uddannelse, der skal sikre nuværende og fremtidige biogasanlæg dygtige medarbejdere.

Formålet er at sikre eksisterende biogasanlæg såvel som kommende anlæg et løft i vidensniveauet og dermed opfylde de krav, som regeringen og Folketinget har udstukket for biogasbranchen.

- I forbindelse med det nye energiforlig var det et klart ønske fra Folketingets partier, at biogasbranchen fokuserede mere på uddannelse i fremtiden, siger formand for Foreningen for Danske Biogasanlæg og Brancheforeningen for Biogas, Aksel Buchholt.

Derfor har biogasbranchen og Aarhus Maskinmesterskole indgået en partnerskabsaftale med henblik på blandt andet efteruddannelse af teknikere.

- Det var vigtigt, vi fik lavet en overordnet uddannelsesplatform, så vi kan sikre, at vore direktører og driftsledere også i fremtiden besidder de nødvendige kompetencer for at drive biogasanlæggene, siger Aksel Buchholt.
- Vi har igennem længere tid arbejdet målrettet med en specialiseringslinje for vores studerende indenfor området vedvarende energi, fortæller prorektor Jesper Kofoed Petersen fra Aarhus Maskinmesterskole.

- Derfor ser vi aftalen med biogasbranchen som en naturlig videreudvikling af dette område, hvor vi samtidig kan knytte vores egne studerende på energilinjen tættere sammen med virkeligheden indenfor biogasområdet, fortsætter han.

Maskinmestre forbindes ofte med søfart, men over 80 pct. af maskin-mestrene arbejder i dag indenfor vedligeholdelse, optimering og drift af store komplicerede tekniske anlæg og maskiner på eksempelvis kraftværker, indenfor olie- og gasproduktion samt i vindmølleindustrien mm. Uddannelsesforløbet vil, udover tekniske og biomasserelaterede elementer, bestå af emner som ledelse, logistik og lovgivning. En del af uddannelsen kræver fysisk tilstedeværelse i undervisningen, men der vil også indgå fjernundervisning. Ud over uddannelsesforløbet rummer aftalen også mulighed for, at maskinmesterstuderende kan komme i praktik på biogasanlæg.

- Ved at tilrettelægge et uddannelsesforløb, der tager afsæt i de kompetencer vi har i huset, og skræddersy et fleksibelt forløb, som passer ind i nuværende og kommende driftsmestrenes dagligdag, er vi overbeviste om, at vi kan dække et stort behov i branchen, udtaler Jesper Kofoed Petersen.

 

Prorektor Jesper Kofoed Petersen og formand Aksel Buchholt indgår aftale om uddannelse for driftsledere