02.04

Brancheforeningen for Biogas havde den 30. marts inviteret fødevareminister Mette Gjerskov på besøg på Hashøj Biogas

Fødevareministeren var særdeles positiv overfor de muligheder biogasanlæg giver for at levere vedvarende energi, mindske udslippet af drivhusgasser og mindske lugtgenerne fra husdyrbruget. Fødevareministeren lagde derfor ikke skjul på, at hun var særdeles glad for den meget brede energiaftale regeringen havde indgået og for, at hun netop havde kunnet annoncere en ny ansøgningsrunde for anlægstilskud. Ministeren var derfor af den opfattelse, at nu havde regeringen leveret varen, og så er det op til branchen at levere udbygningen.

Brancheforeningens formand, Aksel Buchholt kvitterede for energiaftalen og for den nye runde med midler til anlægstilskud. Han udtrykte dog et ønske om, at der udover den ansøgningsfrist den 15. august -  som ministeriet netop havde meldt ud - blev mulighed for at søge i en runde mere fx den 15. november. Derudover understregede Brancheforeningen nødvendigheden af, at der afsættes midler fremadrettet til anlægstilskud - såvel i 2013 som i det kommende Landdistriktsprogram fra 2014 til 2020.