19.03

Ny bestyrelse i Brancheforeningen for Biogas

Brancheforeningen for Biogas afholdt Generalforsamling den 13. marts 2012.
Den nyvalgte bestyrelse bestod af:

Brancheforeningens bestyrelse

Fra venstre: Anders Heine Jensen, Aksel Buchholt, Jørn Windahl Ladekjær, Ove Folmer Jensen, Lars Rohold, Asger Myken, Niels Bahnsen, John Pedersen, Kristian Gade, Lars Baadstorp og Henrik W. Laursen