23.03

Regeringen indgår bredt energiforlig der også satser på biogas

Den 22. marts 2012 indgik regeringen et meget bredt energipolitisk forlig for perioden 2012 til 2020 med Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Forliget lægger op til en markant omlægning af det danske energisystem. Biogas er et af nøgleområderne, hvor forliget blandt andet indeholder følgende elementer:

 • Biogas til både anvendelse i kraftvarmeværker og ved distribution via gasnettet efter opgradering støttes med 115 kr. pr. GJ i 2012 . Støtten er opdelt i:
  • en fortsættelse af det nuværende tilskud på 79 kr. pr. GJ
  • et yderligere tilskud på 26 kr. pr. GJ, som dog aftrappes øre til øre, når naturgasprisen stiger
  • et yderligere tilskud på 10 kr. pr. GJ, som aftrappes med 2 kr pr. GJ om året fra 2016 til 2020
 • Derudover indføres nye tilskud for anvendelse af biogas til procesformål i virksomheder og til transport, som er sammensat af følgende elementer:
  • grundtilskud på 39 kr. pr. GJ
  • et yderligere tilskud på 26 kr. pr. GJ, som dog aftrappes øre til øre, når naturgasprisen stiger
  • et yderligere tilskud på 10 kr. pr. GJ, som aftrappes med 2 kr. pr. GJ om året fra 2016 til 2020
 • Igangsætningstilskuddet forhøjes fra 20 til 30 pct. i 2012
 • Rene biogasbaserede kraftvarmeværker kan frivilligt skifte fra fast elafregning til pristillæg
 • De kommunale naturgasselskaber får mulighed for at engagere sig i biogasproduktion
 • Der nedsættes en Task Force til at undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter i perioden 2012 til 2015
 • Biogasrejseholdet videreføres i perioden 2012 til 2015

Derudover er det aftalt, at der skal gennemføres en række analyser:

 • Fjernvarmens rolle i det fremtidige energisystem
 • Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen - både i overgangsfasen med fortsat anvendelse af naturgas og i en fremtid, hvor biogas og anden VE-gas tager over
 • Anvendelsen af biomasse i Danmark.