19.02

Naturstyrelsen udarbejder designværktøj til biogasanlæg, så de indpasses i det åbne land

Naturstyrelsen har med støtte fra Realdaniafonden igangsat et projekt til udvikling af modelværktøjer, som sikrer, at de op mod 50 biogasfællesanlæg, som skal etableres over det kommende tiår, indpasses i landskabet.

I projektet er udvalgt 7 pilotprojekter, som repræsenterer de forskellige arkitektoniske og landskabelige udfordringer, der er for de ca. 30 igangværende biogasprojekter i Danmark. Projekterne er udvalgt, så de repræsenterer forskellige størrelser og typer af biogasanlæg, ligesom de ligger i forskellige typer af landskaber. På baggrund af disse 7 pilotprojekter vil Naturstyrelsen udarbejde et modelprogram for indplacering og udformning af kommende biogasanlæg.

I forbindelse med lanceringen af projektet den 16. februar 2012 udtalte miljøminister Ida Auken:

- Biogas skal bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer inden år 2050. Derfor skal vi have udviklet arkitektur, der kan bringe kommende store anlæg i harmoni med det omgivende landskab. Det er uheldigt for os alle, hvis biogas kommer i miskredit, fordi anlægget skæmmer landskabetVi skal udvikle vores biogas, så det bidrager positivt til det danske miljø, både i CO2-regnskabet og i landskabet.

Brancheforeningen for Biogas er repræsenteret i en følgegruppe til projektet, der kan følges på Naturstyrelsens hjemmeside om biogas.

Emnet er endvidere på programmet på den temadag om biogas, som afholdes i forlængelse af den årlige generalforsamling i Brancheforeningen for Biogas den 13. marts 2012.