19.11

Klima- og energiminister Martin Lidegaard indviede den 15. november Testcenter for Grønne Gasser på Dansk Gasteknisk Center. Centret oprettes med støtte fra Green Lab ordningen.

Det nye center skal bidrage til at gøre det lettere at få biogas og andre grønne gasser ud i gasnettet. Støtten fra Green Lab gør det muligt for brugerne af Centret at opnå rabat på Centrets ydelser. Testcentret for Grønne Gasser er kun det tredje center, som etableres under Green Lab ordningen.

Med et tryk på en knap markerede ministeren åbningen af centret ved at tænde en flamme, som brændte snoren over.

Se billeder fra åbningen af Centret på DGC's hjemmeside.