Grønt lys fra Bruxelles men med problemer
27.11
Kommissionen har godkendt de forbedrede rammevilkår for elproduktion og distribution af opgraderet biogas via gasnettet. Kommissionens godkendelse giver dog usikkerhed for de projekter, som har fået anlægstilskud.

Optimisme trods udfordringer
05.03
På trods af forbedringer af rammebetingelserne for biogas er der stadig en del udfordringer for nye og gamle biogasanlæg i Danmark. De udfordringer kommer på dagsordenen, når Brancheforeningen for Biogas i dag holder temadag.

Rosenkrantz-Theil i Fangel
28.01
Socialdemokraternes energiordfører Pernille Rosenkrantz-Theil besøgte Fangel Bioenergi den 28. januar 2013