27.11

Kommissionen har godkendt de forbedrede rammevilkår for elproduktion og distribution af opgraderet biogas via gasnettet. Kommissionens godkendelse giver dog usikkerhed for de projekter, som har fået anlægstilskud.

Energistyrelsen har den 27. november meddelt, at Kommissionen endelig har godkendt de med energiforliget den 22. marts 2012 vedtagne forhøjede elafregningspriser samt den tilskudsmæssige ligestilling til distribution af opgraderet biogas via gasnettet. Kommissionens meddelelse indeholder imidlertid en passus om, at der ikke kan gives støtte flere gange. Energistyrelsens jurister har bedt Kammeradvokaten afklare med Kommissionens jurister, hvad det betyder konkret, herunder for de projekter og anlæg, som har fået anlægstilskud.

- Vi er rigtig glade for, at der nu efter 20 måneder er grønt lys fra Bruxelles til forhøjede elafregningspriser og til opgradering af biogas, men det er beklageligt, at der fortsat er udestående juridiske problemstillinger udtaler Aksel Buchholt, formand for Brancheforeningen for Biogas.

- Der er ikke behov for yderligere ventetid, da de projekter, som har fået anlægstilskud i forvejen er pressede af, at byggeriet skal være afsluttet i august 2015, udtaler Aksel Buchholt.

Læs hele pressemeddelelsen fra Brancheforeningen for Biogas.