05.03

På trods af forbedringer af rammebetingelserne for biogas er der stadig en del udfordringer for nye og gamle biogasanlæg i Danmark. De udfordringer kommer på dagsordenen, når Brancheforeningen for Biogas i dag holder temadag.

Der var mange positive nyheder for folk, der drømmer om mere biogas, da Folketinget den 22. marts 2012 vedtog et energiforliget, der gav væsentlige forbedringer af rammebetingelserne for biogas. Elafregningen blev forhøjet, og der blev samtidig indført nye tilskudsmuligheder, så biogas også kan anvendes via gasnettet, til procesenergi i industrien og til transport. Desværre var de positive nyheder blandet med udfordringer. Blandt andet at de forhøjede tilskud også skal godkendes i EU, før pengene bliver udbetalt.

- Vi er meget glade for den forbedring Folketinget vedtog, som har givet nyt liv til mange nye anlægsprojekter og udvidelser af eksisterende, men de eksisterende anlæg er presset på likviditeten, og nye anlæg kan ikke finde finansiering, så længe tilskuddene ikke er godkendt i EU, siger Aksel Buchholt, formand for Brancheforeningen for Biogas.

Heller ikke de forbedrede afregningspriser var en ren gevinst for biogasbranchen. En mangel på pristalsregulering gør, at værdien bliver udhulet.

- Det er en stor udfordring i forhold til finansieringen af anlæggene, at værdien af afregningspriserne ikke er pristalsregulerede, og da biogasanlæg er løntung og giver beskæftigelse mange personer, udhules værdien over en kort årrække, siger Aksel Buchholt.

På temadagen vil erfaringer og problemer med finansieringen og økonomien blive drøftet, og Aksel Buchholt forventer også, at den Task Force, der blev nedsat i forbindelse med energiforliget, vil komme ind på finansiering, når den skal rapportere til Folketinget i løbet af 2013.

- Vi forventer, at fremme af finansiering og sikring mod udhuling af afregningspriserne vil være nogle af de anbefalinger, der kommer fra Energistyrelsens Biogas Task Force. Ligesom det faktum at anlægspuljen er tom, og vi derfor får et anlægsstop i stedet for et kick off, vil blive taget op. Selvom der er mange udfordringer for biogas i Danmark, er der også mange muligheder, og vi ser stadig positivt på fremtiden, siger Aksel Buchholt.

Biogasanlæg afgasser ca. 7 pct. af Danmarks husdyrgødning og en stor del af det organiske affald fra industrien. Det forventes, at regeringens kommende ressourcestrategi vil lægge op til, at en betydelig del af det organiske affald fra husholdninger, detailhandel og storkøkkener skal genanvendes til energi og gødning via biogasanlæg frem for at blive forbrændt i affaldsforbrændingsanlæg.

Yderligere oplysninger:
Formand for Brancheforeningen for Biogas, Aksel Buchholt, mobil 2040 9985
Sekretariatsleder for Brancheforeningen for Biogas, Bruno Sander Nielsen, mobil 2724 5967