12.02

Energistyrelsen og Kommissionen er nået frem til en fælles forståelse af, at biogasanlæg både kan modtage anlægstilskud og driftsstøtte.

Dermed er den usikkerhed, der opstod da Kommissionen i november 2013 godkendte de med energiforliget fra marts 2012 forbedrede rammevilkår for elproduktion fra biogas og distribution af opgraderet biogas via gasnettet, ryddet af vejen.

 - Det er meget positivt og absolut i elvte time, der er kommet afklaring, da de projekter, som har fået anlægstilskud, skal have afsluttet byggeriet i august 2015 for ikke at miste anlægstilskuddet og dermed en væsentlig del af finansieringsgrundlaget, udtaler Aksel Buchholt, formand for Brancheforeningen for Biogas.

 

Læs nærmere i pressemeddelelse fra Brancheforeningen: 

Energiforliget fra 2012 kan endelig træde i kraft for biogas