23.02

I forlængelse af Generalforsamling i Brancheforeningen for Biogas den 5. marts 2014 afholdes temadag kl. 13.00-16.00.

Med energiforliget i marts 2012 lagde Folketinget op til en markant biogasudbygning. Der blev nedsat en særlig Biogas Task Force, som skulle følge og analysere udviklingen mhp. en til bagemelding til politikerne i starten af 2014, om der er behov for yderligere initiativer. Notifikationsprocessen har været meget lang, men er endeligt faldet på plads i februar 2014. Der er opbrud i den øvrige energisektor og den grønne dagsorden er ikke helt så fremtrædende hos politikerne, som den har været. Hvor stillet det biogassen ca. 20 år efter energiforliget?

Hør opdateret status og kom med dine indspil til den videre proces.


Program for temadag samt tilmelding.

Generalforsamling og temadag afholdes i Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.