04.01

Foreningen for Danske Biogasanlæg afholdt årets Økonomiseminar den 7. december 2015 på Koldkærgaard.

Program

Velkomst, v/ Aksel Buchholt, Foreningen for Danske Biogasanlæg

Aktuelle sager og udfordringer, v/ Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas

Biogas Task Force: Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark:

* Introduktion og teknik til iblanding af halm og dybstrøelse, v/ Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi

* Gas af halm og dybstrøelse, hvordan kan det gøres i praksis? v/ Henrik B. Møller, Aarhus Universitet

* Økonomi - optimering og nye muligheder, v/ Kurt Hjort Gregersen, Agrotech

* Ledelsesmæssige erfaringer og udfordringer, v/ Jakob Bro Lorenzen, Dansk Fagcenter for Biogas

* Mere gas på anlæggene med forbedret miljø- og klimagevinst, v/ Henrik B. Møller, Aarhus Universitet

Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning af afgasset biomasse, v/ Peter Sørensen, Aarhus Universitet

KOD - et godt og sikkert produkt, v/ Leif Bach Jørgensen & Christian Ege, Det Økologiske Råd

Frivilligt måleprogram for tab af drivhusgasser fra biogasanlæg, v/ Torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center

Ny i biogasbranchen - hvordan bliver man dygtigere, v/ Frederik Madsen, Hashøj Biogas

Biomassegrundlaget for yderligere biogasudbygning, v/ Torkild Birkmose, SEGES

Bæredygtighedsvurdering af biogas - hvordan i praksis, v/ Niels Bahnsen, Niras A/S

Økologisk biogas - hvorfor og hvor langt er vi? v/ Michael Tersbøl, Økologisk Landsforening

Hvordan overvåger og styrer vi biogasprocessen, v/ Kim Paamand, EnviDan Energy