07.03

Brancheforeningen for Biogas afholder i forlængelse af generalforsamling temadag den 7. marts kl. 13.00-16.00 på Axelborg.

Grundlag for yderligere biogasudbygning!

De forbedrede rammevilkår og nye afsætningsmuligheder for biogas fra Energiforliget fra 2012 samt anlægstilskud fra Grøn Vækst aftalen fra 2009 har igangsat en kraftig udbygning. Det er udsigt til en fordobling og måske en tredobling af den danske biogasproduktion.

Biogas cementerer dermed sin rolle som en central del af det fremtidige sammenhængende fossil uafhængige energisystem.

Med denne temadag sætter Brancheforeningen for Biogas fokus på biomassegrundlaget for en yderligere fremtidig biogasudbygning samt de samfundsmæssige gevinster afhængig af anvendelsen af biomasse og biogassen samt mulighederne for finansiering af fremtidige projekter.

Hør opdateret status og kom med dine indspil til den videre proces.

Program for temadag samt tilmelding

Se oplæg her