04.05

Den 3. maj 2017 præsenterede Fonden Teknologirådet på en konference på Christiansborg en rapport om, hvordan man via bl.a. biogas kan forebygge vi i 2050 har brug for at udnytte Danmarks areal med 140 pct.

Der er rift om anvendelsen af Danmarks areal. Med de planer, forventninger og målsætninger, der er for landbrug, natur, skov, energi, byer og infrastruktur m.v. kan vi ende i en situation i 2050, hvor vi har brug for 40 pct. mere areal i Danmark end vi har at gøre godt med.

Fonden Teknologirådet har med støtte fra Velux Fonden analyseret denne problemstilling og kigget på, hvordan vi kan undgå kampen om arealerne. I rapporten peges bl.a. på biogas som et redskab til at udnytte restprodukter fra landbrugs- og fødevareproduktionen, husholdninger m.v. til energi samtidig med at næringsstofferne returneres som gødning for afgrøderne. Det er også muligt at integrere andre energiformer uden det koster areal. For eksempel med vindmøller på landbrugsarealer eller integrering af solceller i bygninger frem for at placere dem på landbrugsjord.

Læs mere om projektet på Fonden Teknologirådets hjemmeside eller download rapporten her.