28.03

Den 28. marts 2017 blev Foreningen Biogasbranchen stiftet ved sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas med Foreningen for Danske Biogasanlæg.

Den 28. marts 2017 blev Foreningen Biogasbranchen stiftet ved en sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas med Foreningen for Danske Biogasanlæg. Over 70 nuværende medlemmer af de to foreninger og nye aktører, der ønskede at blive medlem af den nye forening, mødtes på Vingsted Centret.

På generalforsamlingen blev Aksel Buchholt, Linkogas valgt som formand.

Derudover blev følgende valgt ind i bestyrelsen: Henrik Laursen, Bigadan, Hans Duus Jørgensen, NGF Nature Energy, Michael R. Dalby, E.ON Danmark, Kristian Gade, Landbrug & Fødevarer, Michael K. Hansen, Xergi, Gert Rosenquist, Lundsby Bioenergi, Erik Husted, Ribe Biogas, Gustav Madsen, Lemvig Biogas, John Pedersen, Blåbjerg Biogas,  Jens Peter Lunden, GrønGas, Asger Myken, DONG Energy, Bioenergy & Thermal Power, Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark, Niels Bahnsen, Niras og Jesper Andersen, WH-PlanAction.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hans Duus Jørgensen, NGF Nature Energy som næstformand.

Se pressemeddelelse her.