03.10

Hvis fremme af grønne bioraffinaderier til at øge den indenlandske proteinproduktion kombineres med tiltag til at optimere gyllehåndteringen i staldene og anvendelse af biogas i den tunge transport, kan vi rykke langt på den grønne dagsorden

Biogasbranchen kommenterer i klummeAltinget - Forsyning regeringens Strategi for cirkulær økonomi og understreger, at der kan rykkes langt på den grønne dagsorden ved at kombinere øget dansk proteinproduktion fra bl.a. græs via grønne bioraffinaderier, hvor restprodukterne nyttiggøres og recirkuleres via biogasanlæg, med optimal udslusning af gyllen fra staldene og anvendelse af biogas i den tunge transport.