13.03

Henrik Høegh valgt som formand for Biogasbranchen

På en særdeles velbesøgt generalforsamling den 13. marts, hvor over 85 pct. af de stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret, blev Henrik Høegh valgt som ny formand.

Henrik Høegh vender dermed tilbage til biogasbranchen, hvor han fra 1999 til 2008 var formand for Brancheforeningen for Biogas. Henrik Høegh er viceborgmester i Lolland Kommune og har tidligere været viceformand i Dansk Landbrug, medlem af Landbrugsraadet, folketingsmedlem og fødevareminister.

Henrik Høegh afløser Aksel Buchholt, som var formand for Foreningen for Danske Biogasanlæg fra 2003 og for Brancheforeningen for Biogas fra 2011 frem til sammenlægningen af disse to foreninger i 2017, hvor han ved stiftelsen af Foreningen Biogasbranchen blev valgt som foreningens første formand. Aksel Buchholt er bestyrelsesformand i Linkogas og fortsætter i Biogasbranchens bestyrelse som en af de fire repræsentanter for biogasproducerende medlemmer.

Bestyrelsesmedlem Niels Bahnsen fremhævede i sin tale for den afgående formand, Aksel Buchholts store indsats for biogasbranchen gennem en lang årrække, herunder de to seneste energiforlig i 2008 og 2012, som danner basis for den aktuelle store biogasudbygning og nye afsætningsmuligheder for biogassen.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt en ligeledes velbesøgt temadag med fokus på de udfordringer, den nye målrettede regulering giver for landbruget og for biogasanlæggene, men hvor biogas kan bidrage med løsninger. Endvidere var der fokus på branchens arbejde med at minimere metantabet samt forventningerne til de kommende energiforhandlinger, som regeringen forventes at skyde i gang omkring påske.

  

Fra venstre: Aksel Buchholt aflægger bestyrelsens beretning, Henrik Høegh takker for valget som ny formand og Niels Bahnsen takker Aksel Buchholt for mange års indsats som formand.