11.04

Energiforliget skal tage fat på de svære områder

Biogasbranchen har i debatindlæg på Energy Supply den 11. april efterlyst et bredt og visionært energiforlig, som har fokus på at løse opgaven på svære områder og i de svære perioder. Det gælder elforsyningen i de vindstille og mørke perioder samt erstatningen af fossile brændsler til transporten, industriens procesenergi og store dele af varmesektoren.  

Her er biogas det oplagte valg, når den leveret ind på gasnettet kan tages ud præcist, når der er brug for den - og tilmed er tilskuddet til biogas ikke højere end tilskud og afgiftsfritagelse til vindbaseret eller biomassebaseret varmeproduktion, når biogassens bidrag til løsning af klima-, miljø- og recirkuleringsudfordringer indregnes.