01.06

Under Viden kan du finde slides om rammevilkår og værdi af biogas

Under fanebladet Viden kan du finde fakta om rammebetingelser for biogas samt eksempler på biogassens bidrag til løsning af samfundsmæssige udfordringer - samt baggrundsviden og Biogasbranchens budskaber i forhold til de igangværende energiforhandlinger.

Præsentationerne vil løbende blive opdateret og suppleret.