14.04

Biogasanlæg vil kunne bidrage til at levere de næringsstoffer der skal til for at realisere regeringens økologiplan

Regeringen lancerede den 12. april en økologisk vækstpakke på 1,1 mia. kr. til fremme af omlægning til økologisk jordbrug.

Dette hilser Biogasbranchen meget velkommen, og byder sig i et åbent brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til i forhold til at kunne bidrage til at realisere målene, hvor adgangen til næringsstoffer er en væsentlig udfordring.

Her vil biogasanlæg kunne bidrage ved at levere næringsstoffer fra afgasset biomasse fra konventionelle biogasanlæg eller ved etablering af økologiske linier på eksisterende biogasanlæg eller etablering af rent økologiske biogasanlæg.

Biogasanlæggene kan forbedre udnyttelsen af næringsstofferne i økologisk husdyrgødning, udnyttelse af økologisk kløvergræs samt optimal recirkulering af næringsstoffer fra husholdninger, detailhandelen og industrien samtidig med der produceres klimavenlig energi.

Biogasbranchen anbefaler, at der indføres et anlægstilskud til økologiske biogasanlæg og økolinier på eksisterende biogasanlæg, hvilket vil kunne afhjælpe udfordringerne ved de større transportafstande.