27.12

Klimagasserne fra den tunge transport kan reduceres markant uden meromkostninger for staten. Men biogas bliver overset af politikerne fordi der er flere stemmer i el-biler.

Biogasbranchen understreger i debatindlæg i Policywatch, at biogas er et effektivt og billigt klimaredskab, der overses i klimaforhandlingerne.