07.11

En markant reduktion af transportens klimabelastning ved
hjælp af biogas overses i klimaforhandlingerne.

Biogasbranchen understreger i en klumme i Energy Supply, at en markant reduktion af transportens klimabelastning ved hjælp af biogas overses i klimaforhandlingerne.

En million grønne køretøjer i 2030 er ambitiøst, og realiseres ikke uden afgiftsmæssige tiltag, der forventes at koste et stort provenutab. Men muligheden for en markant reduktion af transportens klimabelastning uden ekstraomkostninger for staten, kommunerne eller trafikanterne med biogas overses i klimaforhandlingerne.