05.08

FNs Verdensmål er det overordnede tema med fokus på klima- & energifremtider

Biogasbranchen er sammen med TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Fjernvarme, Dansk Gartneri, Dansk Gas Distribution, HMN, Nature Energy og Foreningen for Danske Kraftvarmeværker medarrangør af Energipolitisk Åbningsdebat den 2. - 3. oktober i Fællessalen på Christiansborg.

Læs nærmere i programmet og tilmelding.

Der er et begrænset antal pladser efter først til mølle princippet.