27.02

Den tunge transports klimaaftryk kan på få år reduceres markant uden provenutab. Faktisk står staten til et betydeligt provenutab, hvis ikke der reageres nu.

Biogasbranchen understreger i en klumme i Energy Supply, at en markant reduktion af transportens klimabelastning kan opnås uden provenutab. Alternativet er, at den danske stat kommer til at miste flere hundrede millioner kroner i tabt provenu når Europas tunge transport skifter om til klimavenlig biogas, der tankes syd for grænsen frem for i Danmark.