Multifunktionelle fordele

Biogasanlæg er ikke alene en kilde til produktion af vedvarende energi. Biogasanlæg giver en lang række samfundsmæssige fordele og skaber synergier mellem energisektoren, affaldssektoren og fødevareproduktionen. Biogas er samtidig et af de billigste og mest effektive redskaber til at reducere udslippet af drivhusgasser.

Blandt de mange fordele kan fremhæves:

  • Forsyningssikkerhed på energisiden
  • Stabilisering af vindkraftdomineret energisystem
  • Effektiv og billig reduktion af drivhusgasser
  • Miljøeffekter (vandmiljø, lugt)
  • Recirkulering og genanvendelse af næringsstoffer fra affald
  • Synergier til økologisk og konventionelt jordbrug
  • Beskæftigelse
  • Eksport af fødevarer og teknologi
Etablering af biogasanlæg kan også have ulemper. Omtanke i forhold til placering og design kan imidlertid minimere ulemperne i forhold til anlæggets fremtoning i landskabet og transporten af biomassen til og fra biogasanlægget. Derudover skal biogasanlæg ligesom andre virksomheder overholde de krav, der stilles i  miljøgodkendelsen. Det gælder blandt andet lugt, støj og støv.