Udover de husdyrgødningsbaserede biogasanlæg, som Danmark er særligt kendt for i hele verden, produceres der også biogas på andre måder. En lang række rensningsanlæg til rensning af kommunalt spildevand har således rådnetanke, hvor der produceres biogas. Der udvindes også biogas fra en række lossepladser i Danmark, hvor biogassen dannes ved omsætning af det organiske affald, som blev deponeret for flere årtier siden inden det blev forbudt at deponere organisk affald. Endelig har nogle virksomheder produktion af biogas i forbindelse med rensningen af processpildevand.

I figuren nedenfor er angivet biogasproduktionen på forskellige anlæg frem til 2018.