• Foreningen Biogasbranchen repræsenterer alle aktører med interesse i biogas, herunder biogasproducenter, leverandører af anlæg og udstyr til anlæg, rådgivere, biomasseleverandører, energi-, transport-, affalds- og landbrugssektoren, vidensinstitutioner m.v.

 

  • Foreningen Biogasbranchen arbejder for at fremme produktion og anvendelse af biogas i Danmark og udlandet.