Biogasbranchen afholder den årlige biogaskonference, Økonomiseminaret, den 3. december i Vingsted.

Økonomiseminaret indledes med en aktuel status på politiske sager. Det gælder primært loven om nedlukning af de eksisterende støtteordninger for biogas - og det kan ikke blive mere aktuelt, da det er på dagen, hvor lovforslaget anden behandles i Folketinget. Men det gælder også øvrige økonomiske rammevilkår, herunder overkompensationsvurdering, samt andre fremtidige vilkår i forhold til metankrav, biomassegrundlag m.v.

Efter kaffepause og netværk kommer to overordnede indlæg, som sætter rammen for resten af dagen. Henholdsvis den nye bølge af biogasanlæg - herunder koncepter og biomassegrundlag ved Henrik B. Møller fra Aarhus Universitet og perspektiverne for anvendelsen af biogas - ikke kun de traditionelle energianvendelser, men også nye, herunder brændstof til fly og skibsfart samt materialer ved Henrik Wenzel, Syddansk Universitet.

Efter frokosten deles der op i to spor med fokus på henholdsvis anvendelsen af biogassen og biomassegrundlaget, hvor praktiske erfaringer deles. Da man jo kun kan være på ét spor ad gangen bliver der en opsamling fra de to spor i plenum efter endnu en kaffe- og netværkspause inden der sluttes af med et bud på gassens rolle i den grønne omstilling af energisystemet.

Læs mere i programmet og meld dig til på denne slip.