Velkomst, v/ Aksel Buchholt, Foreningen Biogasbranchen

Økonomiske udsigter for biogasanlæggene, v /Frank Rosager, Foreningen Biogasbranchen 

Nye muligheder og begrænsninger - klima, økologi, cirkulær økonomi, v/ Bruno Sander Nielsen, Foreningen Biogasbranchen

Bedre klima og økonomi gennem hurtig udslusning af gyllen, v/ Karl Jørgen Nielsen, Planenergi

Fosfor - er biogas en løsning eller en udfordring? v/ Torkild Birkmose, Seges

Spor 1 - Fosfor - idéer og erfaringer

Fosforudfordring og designergylle, v/ Alan Lunde, MEC Biogas
Naturlig sedimentation, v/ Claus Mikkelsen, Ribe Biogas
Foderoptimering og gødningseffekt, v/ Jens Peter Lunden, GrønGas
Gødningsfraktioner designet til aftagernes behov, v / Hans Chr. Buchholt, Linkogas

Spor 2 - Nye biomasser - håndtering og effekter

Mere gas og mindre metantab up front, v /Henrik B. Møller, Aarhus Universitet
Mere halm i anlæggene gennem strøelsen, v/ Hans Gejl, Linkogas
Voks fra halm - og halm til biogas, v/ Jesper Dohrup, Jena Biogas
Sæsonvariation i reaktoren: Du er, hvad du spiser herover året, v/ Nadieh de Jonge, Aalborg Universitet

Biogas i den industrielle symbiose - Fra visioner til virkelighed - i 2020 afgasses alt i Skive, v/ Henrik Brask Pedersen, Green Lab Skive