Foreningen Biogasbranchen blev stiftet den 28. marts 2017 ved sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas (stiftet 1997) og Foreningen for Danske Biogasanlæg (stiftet 1992).

Biogasbranchen er et fælles forum for alle med interesse for biogas i Danmark. Det fælles formål er at fremme produktion og anvendelse af biogas i Danmark på et økonomisk sundt og bæredygtigt grundlag samt styrke den politiske prioritering heraf, herunder:

 • at sikre en samlet og effektiv interessevaretagelse
 • at samle alle aktører med interesse for produktion og anvendelse af biogas
 • at styrke det interne samarbejde i branchen, herunder netværksaktiviteter og kompetenceopbygning
 • internationalt samarbejde og international interessevaretagelse.

Foreningen har endvidere til formål

 • at sikre rammevilkår, der gør det attraktivt at investere i prodution og anvendelse af biogas
 • at synliggøre biogassens bidrag til løsning af samfundsmæssige udfordringer (fx miljø, klima, ressourceeffektivitet, recirkulering og cirkulær økonomi, veterinært, beskæftigelse, eksport m.v.
 • at formidle de samfundsmæssige perspektiver ved biogas
 • at fremme eksport af viden og teknologi
 • at sikre den nødvendige forsknings- og udviklingsindsats
 • at sikre kompetenceopbygning i branchen gennem kurser, efteruddannelse samt ERFA-grupper

Foreningen Biogasbranchens medlemmer repræsenterer et bredt spektrum af interessenter indenfor biogassektoren, bl.a.:

 • biogasanlægsejere
 • rådgivende ingeniører og entreprenører
 • leverandører af biomasse, herunder leverandørforeninger, forbehandlingsanlæg m.v.
 • anlægsleverandører og underleverandører
 • kommuner
 • naturgassektoren
 • investorer
 • landbrugsorganisationer
 • affaldssektoren
 • fødevareindustri
 • forskningsinstitutioner

Foreningens overordnede politik besluttes på den årlige generalforsamling.

Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.