Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Biogasbranchen den 1. maj 2018 kl. 1100-1200

Dagsorden udsendes til medlemmer i følge Vedtægterne.

Den primære anledning er et forslag til justering af kontingentstrukturen for B-medlemmer med biogasproduktion, så kontingentet kan reduceres for anlæg med lang opholdstid/stort reaktorvolumen i forhold til gasproduktionen.

I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes temadag kl. 1300-1600.

Ekstraordinær generalforsamling og temadag afholdes i Vingsted - Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Såvel medlemmer som eventuelt kommende medlemmer er velkomne.

På temadagen sættes der fokus på en række højaktuelle sager: overkompensationsvurdering, det kommende energiforlig og de kommende regler for gassikkerhed.