Der afholdes ordinær generalforsamling i Brancheforeningen for Biogas den 5. marts 2013 kl. 10.00.

Dagsorden udsendes til medlemmerne i følge vedtægterne.

I forlængelse af generalforsamlingen afholdes en temadag kl. 13-16.

Se programmet for temadagen her.

Generalforsamling og temadag afholdes i Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.