Foreningen Biogasbranchen optager alle aktører med interesse i produktion, anvendelse m.v. af biogas som medlemmer.  

 

Virksomheder er som udgangspunkt B-medlemmer i foreningen. Enten som virksomheder, der producerer biogas eller som virksomheder uden biogasproduktion. Til brug for beregning af kontingentet skal biogasanlæg oplyse volumen af de reaktorer og tanke, hvorfra der opsamles gas.

 

Store virksomheder og organisationer optages som A-medlemmer.

 

Opstartsvirksomheder kan optages som C-medlemmer i en periode. Det gælder også biogasanlæg under planlægning frem til de begynder at producere biogas.

 

Det er bestyrelsen, der træffer endelig afgørelse om medlemskategori.

 

Kontingentet for 2019 er kr. 99.000 for A-medlemmer, kr. 11.000 for B-medlemmer og kr. 1.222 for C-medlemmer.

Udover B-medlemskontingentet betaler biogasproducenter kr. 2,75 pr. m3 reaktorvolumen.

 

På generalforsamlingen den 18. marts 2019 blev det besluttet at fastholde uændret kontingent i 2020.

 

Indmeldelse ved udfyldelse af denne blanket.

 

Har du spørgsmål så kontakt venligst sekretariatet.