I forlængelse af Generalforsamling i Brancheforeningen for Biogas den 2. marts 2015 på Axelborg blev afholdt temadag.

Fremtidens biogas - hvor går biogassen hen?

Vi er i gang med den største biogasudbygning nogensinde med udsigt til en fordobling af produktionen inden for et par år, og der kommer nye aktører på banen. På afsætningssiden tipper det meget hurtigt fra ren kraftvarme over til, at alle nye anlæg og nogle eksisterende går på nettet samtidig med der er fokus på at bruge gas i transportsektoren. 

Råvaregrundlaget er helt afgørende for produktionen. Gasproduktionen og økonomien har hidtil været båret af industriaffald. Nye veje er nødvendige i form af kildesorteret husholdningsaffald, faste husdyrgødninger, grønne biomasser m.v. Samtidig er fremtidens staldsystemer og udviklingen af husdyrbruget af stor betydning for gyllens egnethed til biogas.

Hvordan ser de fortsatte udviklingsmuligheder ud for biogassen? Hvad er det fremtidige råvaregrundlag? Er nye anvendelsesmuligheder på vej? Hvordan får vi lokal opbakning?

Nedenfor er indlæg fra temadagen samt billeder.

Program
Velkomst, v/ Aksel Buchholt, formand for Brancheforeningen for Biogas

Svinesektorens udfordringer og ligger der løsninger sammen med biogas?
v/ Bent Ib Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Kan vi håndtere dybstrøelse i biogasanlæg - erfaringer, teknologi og økonomi
v/ Michael K. Hansen, Xergi

Potentiale og udfordringer i kildesorteret husholdningsaffald
v/ Louise Kreilgaard, Planenergi

Biogas til transport - erfaringer, muligheder og udfordringer
v/ Søren Hylleberg Sørensen, HMN Naturgas

Hvad har vi lært, som vi kan bruge fremadrettet til drift, udvidelse og nybygning
v/ Henrik V. Laursen, Bigadan

Er vi dygtige nok til at få lokal accept af nye biogasanlæg?
v/ Chr. Achermann, Urland Arkitekter

Afslutning og tak for i dag.

Aksel Buchholt aflægger beretning.

Der lyttes koncentreret til formandens beretning.

 

Der var stort fremmøde til temadagen.