Temadag i Brancheforeningen for Biogas den 5. marts 2013.
Afholdes hos Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.

I forlængelse af generalforsamlingen i Brancheforeningen for Biogas blev afholdt en temadag.

På temadagen sættes fokus på afdækning af situationen for anlægsprojekter, som henholdsvis har eller ikke har opnået anlægstilskud. Hvilke udfordringer og muligheder ser de? Endvidere tages temperaturen på arbejdet i Biogas Task Force, og der kigges på, hvordan mulighederne ser ud for danske biogasaktører på udenlandske markeder. Der er mulighed for, at alle aktører kan komme og give indspil – også til Brancheforeningens fremadrettede arbejde.

Program
Velkomst
v/ Aksel Buchholt, Brancheforeningen for Biogas

Task Force Biogas
Status for arbejdet, prioriteringer, tidsplan
v/ Bodil Harder, Energistyrelsen

Fremdriften i projekter - udfordringer, barrierer, muligheder
Hvordan ser verden ud for et projekt, der har fået tilskud?
v/ Lars Baadstorp, Faaborg-Midtfyn

Hvordan ser verden ud for et projekt, der fik afslag?
v/ Michael Dalby, Sønderjysk Biogas

Eksport af biogasteknologi og viden
v/ Anders Heine Jensen, BWSC

Afslutning og tak for i dag
v/ formanden for Brancheforeningen for Biogas