I forlængelse af Generalforsamling i Brancheforeningen for Biogas den 5. marts 2014 blev afholdt temadag.

Med energiforliget i marts 2012 lagde Folketinget op til en markant biogasudbygning. Der blev nedsat en særlig Biogas Task Force, som skulle følge og analysere udviklingen mhp. en til bagemelding til politikerne i starten af 2014, om der er behov for yderligere initiativer. Notifikationsprocessen har været meget lang, men er endeligt faldet på plads i februar 2014. Der er opbrud i den øvrige energisektor og den grønne dagsorden er ikke helt så fremtrædende hos politikerne, som den har været. Hvor stillet det biogassen ca. 2 år efter energiforliget? Hør opdateret status og kom med dine indspil til den videre proces.

Nedenfor er indlæg fra temadagen samt billeder.

Program
Velkomst, v/ Aksel Buchholt, formand for Brancheforeningen for Biogas

Biogas Task Force – Har vi momentum eller hvad mangler?

Biogas Task Force – konklusioner og anbefalinger
v/ Bodil Harder, Energistyrelsen

Kommentarer som oplæg til debat
v/ Hans Henrik Hansen, On/Off Management og Lars Baadstorp, PlanAction

Biogassens rolle i det fremtidige energisystem

Energistyrelsens analyser - fremtidens energisystemer
v/ Sigurd Lauge Pedersen, Energistyrelsen

Biogassens rolle i det fremtidige energisystem?
v/ Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center 

Er biogas ikke godt for miljøet længere?
Hvorfor er afgasning godt for miljøet – og hvorfor er der nogen der betvivler det?
v/ Torben Ravn, Landbo-Limfjord

Afslutning og tak for i dag
v/ formanden for Brancheforeningen for Biogas

Bodil Harder præsenterer hovedpointer fra Biogas Task Force.

Sigurd Lauge Pedersen præsenterer analyserne af det fremtidige energisystem.

Der lyttes intenst til indlæggene.

Thea Larsen fra DGC fortæller om det fremtidige gassystem.

 

Torben Ravn fortæller om, hvorfor biogas er godt for miljøet.