I forlængelse af Generalforsamling i Brancheforeningen for Biogas den 7. marts 2016 på Axelborg blev afholdt temadag

Grundlaget for yderligere biogasudbygning

De forbedrede rammevilkår og nye afsætningsmuligheder for biogas fra Energiforliget fra 2012 samt anlægstilskud fra Grøn Vækst aftalen fra 2009 har igangsat en kraftig udbygning. Der er udsigt til en fordobling og måske en tredobling af den danske biogasproduktion.

Biogas cementerer dermed sin rolle som en central del af det fremtidige sammenhængende fossil uafhængige energisystem.

Med denne temadag sætter Brancheforeningen for Biogas fokus på biomassegrundlaget for en yderligere fremtidig biogasudbygning samt de samfundsmæssige gevinster afhængig af anvendelsen af biomassen og biogassen samt mulighederne for finansiering af fremtidige projekter.

Endelig er det en lejlighed til at få styrket netværket inden for branchen.

Program

Velkomst
v/ formand Aksel Buchholt, Brancheforeningen for Biogas

Hvordan anvendes biomasserne bedst muligt?
v/ professor Henrik Wenzel,
SDU 

Hvilke ressourcer er til rådighed for biogasproduktionen?
v/ landskonsulent Torkild Birkmose,
SEGES

Hvor går ressourcestrategien hen?
v/ dyrlæge Linda Bagge, Miljøstyrelsen

Støtte til biogas - høj eller lav
v/ economist Jossi Steen-Knudsen og economist David von Below,
Copenhagen Economics

Gode biogasprojekter kan finansiere
v/ erhvervskundedirektør Michael Zøllner og erhvervskundechef Line Lundby,
Danmarks Grønne Investeringsfond

Alternative Drivmidler – hvordan ligger biogassen?
v/ AC-medarbejder Andreas Moltesen,
Energistyrelsen

Afslutning og tak for i dag.