I forlængelse af Generalforsamling i Brancheforeningen for Biogas den 7. marts 2017 på Axelborg blev afholdt temadag.

Efter rekordudbygningen de seneste par år sættes der på denne temadag i Brancheforeningen for Biogas fokus på en række aktuelle emner, som har betydning for den videre biogasudvikling - og for biogassens muligheder for at bidrage til at løse meget forskellige samfundsmæssige udfordringer og mål:

  • den samfundsmæssige værdi af den samtidige løsning af mange store samfundsudfordringer
  • de nye administrationsregler for omstillingen af gasnettet til at modtage opgraderes biogas
  • bidrag til den cirkulære økonomi gennem genanvendelse af husholdningernes organiske ressourcer
  • bidrag til omstilling af transportsektoren via avancerede biobrændstoffer
  • bidrag til at sikre et sammenhængende og stabilt energisystem gennem integration af gas og el
  • videreudvikling af den økologisk produktion

Program

Velkomst
v/ formand Aksel Buchholt, Brancheforeningen for Biogas

Værdisætning af eksternaliteter og samfundsøkonomisk værdi af biogas
v/ Camilla K. Damgaard, Niras

Nettilslutning - Hvordan helt konkret?
v/ Nils Capion, HMN Naturgas

Kvalitet af og kvalitetskrav til KOD
v/ Linda Bagge, Miljøstyrelsen

Vi gi´r den fuld gas: Biogas - vejen frem for tung transport
v/ Knud Boesgaard, Fremsyn

Integration af el og biogas i energisystemet i praksis via metanisering
v/ John Bøgild Hansen, Haldor Topsøe

Hvad har vi økologer brug for - og hvad må vi?
v/ Lars Holdensen, Landbrug & Fødevarer

 Afslutning og tak for i dag