Temadag i Brancheforeningen for Biogas den 13. marts 2012
Afholdes hos Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 Kbh. V


Hvordan ser fremtiden ud for biogassen?

Et nyt energiforlig fylder rigtig meget i biogasbranchen. I skrivende stund er det vanskeligt at spå om, hvor et forlig vil ende og i hvilken udstrækning det vil sætte skub i biogasudbygningen. Om der er et forlig i hus den 13. marts, kan vi heller ikke vide. Men under alle omstændigheder kan vi ikke holde en generalforsamling og temadag, uden at berøre dette vigtige emne.  

Men samtidig er der en lang række andre udviklingsspor, som kan være interessante at afdække.

·          Hvordan kan arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører lære af hinanden, så de biogasanlæg, der forhåbentlig bliver etableret, også bliver et attraktivt landskabselement?

·          Hvordan kan vi blive bedre til at udnytte de danske biogaskompetencer på eksportmarkederne?

Program
Velkomst
v/ Aksel Buchholt, Brancheforeningen for Biogas

Energiforligt eller energiforladt. Hvor står biogassen p.t. i energipolitikken?
v/ Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas

Hvordan bliver biogasanlæg et attraktivt element i lokalsamfundet og landskabet?
v/ Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Arkitekter A/S og 
v/ Henrik Vestergaard Laursen, Xergi A/S

Tema: Netværkssamarbejde – vejen til eksport?

Hvordan har vi skabt os en plads i det europæiske biogasmarked?
v / Søren Østergaard , A-Consult

Hvad har sat gang i det engelske marked?
v/ Steen Larsen, Landia

Det kinesiske biogasmarked
v/ Preben Røgild Knudsen, Niras

Hvordan gør vi i Agroindustrien – og hvordan kan vi spille sammen med biogas?
v/ Jesper Hildebrandt , Forum for Agroindustri, Landbrug & Fødevarer  

Hvordan kan vi forene kræfterne på biogasområdet og dermed eksponere danske kompetencer på eksportmarkederne?

Afslutning og tak for i dag
v/ formanden for Brancheforeningen for Biogas