I forlængelse af Generalforsamlingen i Foreningen den 13. marts 2018 i Vingsted Centret blev der afholdt en temadag med fokus på udfordringer og muligheder med den nye fosforregulering, branchens indsats for at minimere metantab samt forventninger og indspil til det kommende energiforlig.

Se mere i programmet. Der er links til præsentationerne nedenfor.

Nedenfor nogle af oplægsholderne.

Øverst fra venstre: Marianne Tjørning, Hans Chr. Buchholt og Torben Ravn Pedersen.
Nederst fra venstre: Anders Fredenslund, Torben Kvist og Frank Rosager.

 

Links til præsentationer: 

1300 - 1310  Velkomst ved formanden

1310 - 1400  Udfordringer og muligheder med den nye fosforregulering
 Udfordringer og løsningsmuligheder v/ Marianne Tjørning, Foreningen Biogasbranchen
 Hvilke udfordringer og løsninger ser vi? v/ Hans Chr. Buchholt, Linkogas
 Hvilke udfordringer og løsninger ser vi? v/ Torben Ravn Pedersen, Bigadan

1400 - 1445  Brancheindsats for at minimere metantab
 Kvantificering - metoder og usikkerhed v/ Anders Fredenslund, DTU
 Metantab fra opgradering - status og muligheder v/ Torben Kvist, DGC
 Status og betydning for branchen v/ Bruno Sander Nielsen, Foreningen Biogasbranchen

1515 - 1555  Fremtidige rammevilkår
 Forventninger og budskaber v/ Frank Rosager, Foreningen Biogasbranchen

1555 - 1600  Afslutning ved formanden.