I forlængelse af Generalforsamlingen i Foreningen den 18. marts 2019 i Vingsted Centret, blev der afholdt en temadag. Her var der en aktuel status i forhold til implementering af energiaftalen fra 2018, herunder nedlukning af adgang til den eksisterende tilskudsordning samt overkompensationsvurdering. Endvidere var der fokus på mulighederne for at optimere biogassens effekt som klimavirkemiddel. Endelig var der fokus på den nye Bioenergi Taskforce, biogassens rolle i den tunge transport og i den cirkulære økonomi.

Læs mere i programmet og find præsentationerne nedenfor:

Frank Rosager, Aktuelt om energiaftalen og overkompensation

Bruno Sander Nielsen, Hvordan kan biogassen optimere klimaindsatsen?

Bodil Harder, Bioenergi Taskforce

Morten Iversen, Har biogas en rolle i den tunge transport?

Henrik Wenzel, Biogas i den cirkulære økonomi


Der var meget stort fremmøde til generalforsamling og temadag.
I midten Henrik Høegh, Bodil Harder og Morten Iversen.
Nederst i silhuet Henrik Wenzel.